Het Handvest voor Compassie van Karen Armstrong c.s. is een belangrijkdocument dat uitnodigt de Gulden Regel als uitgangspunt te nemen bij onsgedrag en in de ontmoeting en dialoog met andersdenkenden en -gelovigen.In de lezing wordt het wezen en het belang van compassie verkend: watis compassie eigenlijk, hoe werkt het en waar kom je het zoal tegen?Het zal gaan over compassie met de ander, met het slachtoffer,  maar metde dader? Over compassie met onszelf en met onze aarde.Terecht dat er de laatste jaren aandacht gevraagd wordt voor compassie:het gaat om het wezen van onze menselijkheid.

Dirk van de Glind (1959) staat al vele jaren voor de klas als docent Levensbeschouwelijke Vorming in het voortgezet onderwijs en heeft mede daardoor de kans gehad rond te kijken in de schatkamers van de menselijke geest. In zijn boeken en publicaties geeft hij zijn visie op het leven in helder en prettig leesbaar proza weer. Lezingen lardeert hij met beeld en geluid, prikkelende stellingen en anekdotes en wijsheden uit alle windrichtingen. Meer weten over Dirk van de Glind? Ga dan naar zijn website http://www.dirkvandeglind.nl/ ……een site als een bankje in het park.