Compassie, een lezing door Dirk van der Glind

Het Handvest voor Compassie van Karen Armstrong c.s. is een belangrijkdocument dat uitnodigt de Gulden Regel als uitgangspunt te nemen bij onsgedrag en in de ontmoeting en dialoog met andersdenkenden en -gelovigen.In de lezing wordt het wezen en het belang van compassie verkend: watis compassie eigenlijk, hoe werkt het en waar kom je het zoal…