Project Kindercoaches Leger des Heils.

In 2019 bestaat de orde van Odd Fellows tweehonderd jaar. Dat wordt natuurlijk over de gehele wereld – in ieder geval daar waar Odd Fellows actief zijn – gevierd, dus ook in Nederland. In Nederland is voor de gelegenheid gekozen voor het ondersteunen van een goed doel.

Voor het goede doel heeft de Nederlandse organisatie de keuze laten vallen op de kindercoaches van het Leger des Heils. Zoals bekend heeft het Leger des Heils een belangrijke rol bij de maatschappelijke begeleiding van multi-probleem-gezinnen. De praktijk heeft geleerd dat kinderen in dergelijke gezinnen baat hebben bij een eigen klankbord / vertrouwenspersoon. En dan zonder daar direct therapeutische aspecten en doelen aan te koppelen. Dat is de kindercoach. Het gaat erom om geld in te zamelen voor de opleiding van nieuwe kindercoaches. De lokale loges zijn opgeroepen om daaraan hun steentje bij te dragen. Daarom hebben de Odd Fellows Apeldoorn in hoofdlijnen een programma ontwikkeld. Het programma varieert van spelavonden tot sponsorlopen en de veiling van kunstwerken. En nog veel meer.