Eén van de kernbegrippen van de Odd Fellows is het werken aan een betere samenleving. Onze maatschappelijke betrokkenheid krijgt vorm in activiteiten gericht op ondersteuning en ontplooiing. De leden zullen persoonlijk veelal hun persoonlijke maatschappelijke activiteiten ontplooien. Ook de loges zullen dit in logeverband doen, hier zijn vele voorbeelden van.

Individuele activiteiten kunnen bestaan uit vrijwilligerswerk in de breedste zin van het woord. Van het geven van ondersteuning aan ouderen en de zwakkeren in de samenleving tot het werken in een hospice. In logeverband kunnen de activiteiten bijvoorbeeld bestaan uit het organiseren van een boekenbeurs met een opbrengst voor een maatschappelijk doel.